Category: Lover og rettigheter

Lovvekt

Tvang

I forbindelse med mitt forrige innlegg syns jeg det er naturlig å ta opp lovverket for tvang. Ofte blir samtykkekompetansen vurdert, for senere å kunne sette opp et tvangsvedtak for å ivareta brukerens helse....

Lovvekt

Samtykkekompetanse

Et kjent problem i helsetjenesten er pasienter eller brukere som nekter å motta helsehjelp. Det er en vanskelig situasjon, hvor både brukerens verdighet og loven skal balanseres. Her vil jeg kort si noe om...

Omsorgslønn

Omsorgslønn

Visste du at du kan få lønn for å ta av deg dine nærmeste?   I helse og omsorgtjenesteloven § 3-6. om Omsorgslønn står det: «Kommunen skal ha tilbud om omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.»...

Rett til individuell oppfølging

Rett til individuell plan

I følge loven (Pasient og brukerrettighetsloven § 2-5) står det tydelig at alle med behov for «langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester» har rett til en individuell plan. Men hva betyr dette? En individuell plan...