Omsorgslønn

Omsorgslønn

Visste du at du kan få lønn for å ta av deg dine nærmeste?

 

I helse og omsorgtjenesteloven § 3-6. om Omsorgslønn står det:

«Kommunen skal ha tilbud om omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.»

 

Tilbudet om omsorgslønn skal åpne for muligheten for privatpersoner, som for eksempel pårørende, til å gi omsorg til brukere som skulle trenge dette.

 

Det er få pårørende som kan ta seg mye fri fra jobb for å hjelpe sin syke mor og samtidig ha nok penger til å forsørge seg selv. Mange pårørende opplever mye stress av å måtte velge jobb fremfor familie. For disse pårørende kan det være godt med ett tilbud om omsorgslønn for å kunne ha «råd» til å ta seg fri fra jobb for å gi omsorg til eksempelvis sin gamle mor. For å få tilbud om omsorgslønn må man søke til kommunen. Flere kommuner har skjemaer liggene ute på deres nettsider, som skal fylles ut og sendes inn.

Helse og omsorgsdepartementet har oppsummert 5 krav som må oppfylles for at du som privatperson kan få omsorgslønn:

  • Omsorgsarbeidet må være nødvendig, i den forstand at brukeren må ha et hjelpebehov som ellers må ivaretas av kommunen.

  • En privatperson må ivareta eller ønske å ivareta dette hjelpebehovet.

  • Brukeren må mene at omsorg fra privatpersonen er best.

  • Kommunen må vurdere det slik at omsorg fra privatpersonen er den beste løsningen. Formålet er at brukeren får «best mogeleg omsorg». Dette etablerer en norm for det private omsorgsarbeidet som har likhetstrekk med forsvarlighetskravet som gjelder når helse- og omsorgstjenester utføres av kommunalt ansatte. Det vises til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 4-1.

  • Omsorgsarbeidet må være så omfattende at det blir særlig tyngende.

Men hva er «særlig tyngende» omsorgsarbeid?

Det står ingen konkret beskrivelse av hva «særlig tyngende» omsorgsarbeid er, men ved søknad om omsorgslønn er det noen kriterier som blir vurdert for å avgjøre om hvor tungt arbeidet er. Da blir omfanget i antall timer pr. måned, fysisk og psykisk belastning tatt i betraktning. I tillegg skal omsorgsarbeidet skje regelmessig eller periodevis. Varigheten på omsorgarbeidet og/eller om du har omsorgsplikt til brukeren har innvirkning for vurderingen om omsorgslønn. Har du som søker inntektstap som bekostning av omsorgsarbeidet vil dette også være av betydning.

I forhold til lønnen, varierer dette fra kommune til kommune. Noen kommuner  har dette som en fastsats, mens andre kommuner bruker mer «skjønn» i forhold til utbetalte penger.

(Hentet fra NOU 2011: 17, 6.1.1 Omsorgslønn. Gjeldende rett og praksis – Klikk her for link –> Regjeringen)

Slik jeg har opplevd er det få som vet at man kan søke om omsorgslønn. Jeg ser mange pårørende slite seg ut ved å kombinere jobb og mye omsorgsarbeid. Selv syns jeg tilbudet om omsorgslønn er en fin mulighet for de pårørende som ønsker å være mer tilstede for den omsorgstrengende. Jeg ser ofte mange som følger sine eldre foreldre til legen, tannlegen, sykehuset osv. Dette i tillegg til å smøre mat, lage middag, kjøpe og legge medisiner. Og oppå alt dette har disse pårørende ofte en 100% jobbstilling å følge opp. For disse kan det være godt å søke om enten hjemmesykepleie (se innlegg om «Hvor sliten må jeg være for å spørre om hjelp» her), eller søke om omsorgslønn slik at man eventuelt kan gå ned i stillingsprosent på jobben, og da få tid og økonomisk trygghet til å være omsorgsgiver.

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>