Faglig forsvarlig hjemmesykepleie

Faglig Forsvarlighet-bilde

Du som bruker har rett til at pleierene som er hos deg, handler faglig forsvarlig. Ett enkelt søk på VG viser utallige artikler hvor sykepleiere og kommuner blir dømt for å handle i strid med kravet om faglig forsvarlighet. Men for å kunne vurdere hva faglig forsvarlighet er, må man være bevisst hva begrepet innebærer. I Helsepersonelloven § 4.Forsvarlighet står det:

«Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell» (Kilde: Lovdata – Helsepersonelloven)

Dette er sikkerhetsnettet til deg som bruker. Denne loven krever at alle pleiere, uansett ufaglært eller sykepleier skal gi forsvarlig og omsorgsfull hjelp til deg. Men så kommer det vanskelige. Hva er egentlig faglig forsvarlig pleie? Det er et stort og komplekst begrep, som henger over oss pleiere i en hver pasientkontakt. Dere lurer kanskje på hvorfor jeg skriver om dette til deg som bruker. Grunnen er at jeg av erfaring ser den store tilliten dere viser helsearbeidere. Dere tar medisinene vi gir uten å stille spørsmål, de skal jo være riktige, dere regner med at vi på tilsynsbesøk virkelig ser etter tegn, faresignaler og gir beskjed dersom ikke alt er som det skal. Dere stoler også på oss når vi setter sprøyter, at denne blir satt riktig slik at dere ikke får noen skader av det. Alt dette er bare en brøkdel av all tilliten mange av dere har til helsepersonell. Helsepersonell som dere kanskje aldri har sett før, unge sommervikarer som kommer hjem til dere og som mange hjem gir full tillit til. Men uforsvarlige handlinger skjer, og det kan være alvorlig. Det er derfor jeg ønsker å gi dere et bilde av hva faglig forsvarlighet er, slik at dere vet hva vi helsepersonell må og skal jobbe etter. Dere vil også få et mer bevisst forhold til hva dere kan kreve av oss!

Faglig forsvarlighet inneholder flere faktorer, i ulike grad. Noen ting er mer alvorlig enn andre ting. Men i hovedsak innebærer faglig forsvarlighet disse punktene:

– Pleien som gis skal forholde seg til lovverket

– Pleien som gis skal være omsorgsfull

– Pleien skal gis med respekt

– Pleien som gis skal ha faglig kvalitet

Det holder ikke å bare forholde seg til ett av punktene. Alle punkter må være tilstede for å fylle kravet om faglig forsvarlighet. Det betyr at en sykepleier ikke handler faglig forsvarlig dersom hun eller han gir deg rett medisin, men gir medisinen til deg på en krenkende måte. En pleier skal handle på bakgrunn av kunnskap. Kunnskap handler om erfaring og utdannelse, og er derfor varierende fra pleier til pleier. Men dersom en pleier er usikker på sin kunnskap har pleieren selv ansvar for å kontakte annet helsepersonell med mer kunnskap. På denne måten blir du forsikret om at pleien du får er rett. For deg som bruker av hjemmetjenesten har du kanskje opplevd at pleiere ikke har tid. Du skal vite at tid ikke er en akseptert unnskyldning for at pleier skal handle uforsvarlig. I følge lovverket har nemlig enhver pleier et personlig ansvar for å handle forsvarlig, og dette personlige ansvaret handler ikke om antall minutter hos deg eller dere.

I tillegg vil jeg anbefale å se igjennom Kvalitetsforskriften § 3 , den kan du lese på lovdata HER som beskriver oppgaver og innhold i tjenesten. Norsk Sykepleieforbund skriver i ett hefte om forsvarlighet til sykepleiere at «Kvalitetsforskriften er et viktig redskap for å vurdere om pasientene får den tjenesten de har krav på» (Kilde: Hva du bør kunne om faglig forsvarlighet, Norsk Sykepleier Forbund, 2008). De punktene som derfor blir ramset opp i denne forskriften har du som bruker av en tjeneste krav på, og de fleste av punktene glir over til faglig forsvarlighet for oss sykepleiere.

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>