For mange medisiner?

Polyfarmasi

Polyfarmasi – et flott ord for når man bruker flere medisiner på en gang. Det finnes flere definisjoner på når det oppstår polyfarmasi. Den mest kjente definisjonen er når en person bruker flere enn 5 legemidler samtidig, men dette er ikke nødvendigvis en entydig grense. Det å bruke flere enn 5 legemidler er heller ikke alltid negativt, da legen skal gjøre en avveiing mellom den positive virkningen av medisinen, kontra risikoen for bivirkninger (Wyller, 2015). Derimot ser vi at mange eldre bruker mange medisiner, og noen bruker for mange medisiner. Av erfaring opplever jeg ofte at pasienter som er mye inn og ut av sykehus blir satt på fler og fler medisiner – uten at noen avsluttes. Kanskje fastlegen ikke har helt oversikt over medisiner som ble endret på sykehuset, og setter i gang flere medisiner. I tillegg ser jeg pasienter som ikke kjenner til medisinene de bruker – eller hva de brukes mot. Poenget med medisiner er jo at de skal være til hjelp for noe. Som nevnt er ikke polyfarmasi problemet i seg selv – det kan fungere fint! Men når man kombinerer mange medisiner sammen, kan det også forekomme negative utfall. For eksempel kan polyfarmasi øke sjansen for bivirkninger, dette fordi noen medikamenter kan reagere med hverandre. En annen effekt av at medikamentene reagerer med hverandre er at medisinen i seg selv ikke fungerer like godt. Både bivirkninger og svekket effekt av medisiner kan ha stor innvirkning på deg – og spesielt er eldre utsatt, rett og slett fordi en eldre kropp er mer sårbar for medikamenter.

Dersom du lurer på om du bruker for mange medisiner vil jeg anbefale deg å snakke med fastlegen. Ikke begynn eller slutt på medisiner uten å forhøre deg med en lege – aller helst fastlegen din. Det du eventuelt kan foreslå for fastlegen din er en legemiddelgjennomgang. En legemiddelgjennomgang er «en systematisk gjennomgang av pasientens legemidler for å sikre hensiktsmessig bruk og forebygge pasientskader» (HER kan du se hvor definisjonen er hentet fra). Dette er noe jeg absolutt anbefaler – spesielt hvis du bruker flere medisiner på samme tid. Er du pårørende og er bekymret for om pasienten bruker for mange medisiner, må man gjennom pasienten ta kontakt med fastlegen og etterspørre legemiddelgjennomgang.

 

Dersom du har hjemmesykepleie kan du forhøre deg om legemiddelgjennomgang med de. Vi i hjemmesykepleien samarbeider gjerne med fastlegen for å gjennomføre en slik gjennomgang:)

 

Kilder:

Wyller, T.G. (2015) Geriatri – En medisink lærebok. Oslo: Gyldendal Akademisk.

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>