Rett til individuell plan

Rett til individuell oppfølging
Rett til individuell oppfølging

I følge loven (Pasient og brukerrettighetsloven § 2-5) står det tydelig at alle med behov for «langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester» har rett til en individuell plan. Men hva betyr dette?

En individuell plan er en plan utarbeidet sammen med deg som bruker. Det betyr at du som bruker skal få ett skreddersydd program som tilbyr deg tjenester som du har behov for. Dette gjør at dine resursser må kartlegges, hva klarer du?, hva er dine mål videre?, og hvilke tjenester trenger du for å oppnå dine mål?

Okei, for eksempel så har du som bruker nå snakket med en sykepleier i hjemmesykepleien, dette kan være fastlegen din eller fysioterapeuten din også, eller annet helsepersonell du er i langvarig kontakt med. Dere har sammen kartlagt hva du som pasient får til, og eventuelt hva du trenger hjelp til. Dere har satt opp mål for hva du ønsker å oppnå (i dag og fremover). Dere har også diskutert hvilke tjenester som du må ta kontakt med for å klare å nå de målene du har satt deg.

Nå vet du hvilke tjenester som skal kontaktes, men dette betyr ikke at det er du som skal kontakte kommunen rundt selv for å avtale møter o.l. Nei, du har krav på at helsepersonell (for eksempel en sykepleier i hjemmesykepleien) stiller som din koordinator. Dette kan være din kontaktsykepleier. Koordinatoren har da ansvaret for at du blir fulgt opp i forhold til din utarbeidede plan. Koordinatoren skal ringe kommunen etter tjenestetilbud til deg, avtale møter og sørge for at fastlege/fysioterapeut/ergoterapeut samarbeider om den samme planen for å nå dine mål!

 

Jeg tror de fleste som har behov for individuell plan har dette, men jeg er noe usikker på om dere som brukere er bevisst dette. Forskning jeg har lest sier at helsepersonell mener at de fleste har individuell plan, men er dette i samarbeid med bruker? Vanskelig å si. Men dere som bruker har all rett ved bruk av langvarige tjenester til en slik plan. Etterspørr din individuelle plan, den er utarbeidet for å bedre din helse.

 

 

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>