Jeg far ikke sove

«Jeg får ikke sove»

Det kan både være slitsomt og vanskelig å ikke få nok søvn. En natt uten søvn kan føre til slapphet, irritasjon, nedsatt konsentrasjon, vanskligheter med å få meg seg ny informasjon og mye mer....

Alzheimer og fysisk aktivitet

Alzheimer og fysisk aktivitet

Studier kan tyde på at fysisk aktivitet kan bremse utvikling av Alzheimer. Jeg har sett på tre forskningsartikler som fokuserer på hjemmeboende brukere med Alzheimer.Resultater av studiene viser at kognitive tester var bedre hos...

Lovvekt

Tvang

I forbindelse med mitt forrige innlegg syns jeg det er naturlig å ta opp lovverket for tvang. Ofte blir samtykkekompetansen vurdert, for senere å kunne sette opp et tvangsvedtak for å ivareta brukerens helse....

Lovvekt

Samtykkekompetanse

Et kjent problem i helsetjenesten er pasienter eller brukere som nekter å motta helsehjelp. Det er en vanskelig situasjon, hvor både brukerens verdighet og loven skal balanseres. Her vil jeg kort si noe om...

FAST - hjerneslag

Hjerneslag – FAST

En liten oppfordring. FAST er noe alle pårørende til eldre burde kunne. Dette er en identifiseringsveiledning ved mistanke om slag. Ved bruk av denne forkortelsen kan man redde liv! Slag er blant de største...

Forstoppet?

Forstoppet?

Opptil 20% av befolkningen plages med forstoppelse, og problemet blir bare større med alderen. En følelse av å sitte på en «stang», trykkfølelser, smerter i mage- og ryggområdet kan være tegn på forstoppelse. Det...